'In de klas praten over relaties en seksualiteit is geen lastige opgave meer.'

Veiligwijs: nieuwe lesmethode voor relationele en seksuele vorming

Doorlopende leerlijn met lessen over relaties en seksualiteit voor het basisonderwijs

Lees meer

Zorg

Liefde

Respect

Veiligheid

Waardegerichte benadering: een unieke kijk op relationele en seksuele vorming

Voor iedereen

De lesmethode is zo opgebouwd dat de leerkracht met de informatie en opdrachten goed kan aansluiten op het niveau van de klas. Er wordt rekening gehouden met persoonlijke en culturele verschillen.

Waarden

De theoretische informatie en de praktische opdrachten zijn gekoppeld aan een van de waarden Respect, Liefde, Zorg of Veiligheid.

Cultuursensitief

Persoonlijke normen en waarden, cultuur, religie en diversiteit: het hoort bij seksualiteit. In Veiligwijs staan respect voor en luisteren naar elkaar centraal.

Veiligheid

Veiligwijs is gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen voor de opbouw en inhoud van lesmethodes over seksualiteit en voldoet aan de eisen die de overheid stelt. De lesmethode is een door het RIVM erkende interventie. 

 
Proefles

Ontdek hoe je Veiligwijs kunt gebruiken voor jouw school

Benieuwd naar de inhoud? Vraag de gratis proefles aan om inzicht te krijgen in de methode.

Vraag een gratis proefles aan
Wat zeggen docenten

Inhoud van de lesmethode

Wat maakt Veiligwijs een unieke methode?

Waardegerichte benadering. Theorie en opdrachten zijn gekoppeld aan respect, liefde, zorg of veiligheid.

Persoonlijke docentenhandleiding. Een goed verhaal begint bij inzicht in jezelf. Inclusief een praktische training voor het team.

Doorlopende leerlijn. Van groep één tot acht passende informatie. Ook toe te passen in de 'Week van de Lentekriebels'.

Map met leskaternen. Handig voor leerkrachten, uitneembaar, per dubbel schooljaar ongeveer tien lessen over diverse thema's.

Digitale aanvulling. Met ondersteunend materiaal en werkbladen. Actueel thema zoals #metoo? In de portal wordt een les toegevoegd.

Voor iedereen. Er wordt rekening gehouden met verschillen in cultuur, levensovertuiging en achtergrond.

Advies en ondersteuning. Verzorgen van een ouderavond of een lastige situatie op school? Neem contact met ons op.

Workshop voor leerkrachten. Visievorming en het vergroten van zelfvertrouwen staan centraal in de workshop voor leerkrachten.

Betrekt ouders. Er wordt geïnvesteerd in de belangrijke rol die opvoeders hebben (door opdrachten, informatiemateriaal en de ouderavond) .

Wat zeggen experts

 

'Een overzichtelijke reeks van lessen, in een mooie opbouw en uitwerking vormgegeven. Met liefde, veiligheid, respect en zorg als basiswaarden waarop de thema’s en lessen gestructureerd zijn.'

Irene Linders-Wouters
Functionaris Gezondheidsbevordering voor de GGD Noord- en Oost Gelderland (GGD NOG) en gecertificeerd Nationaal Mediacoach

 

'Op een goede manier worden de thema’s respect, veiligheid en autonomie door de onderwerpen seksualiteit en relaties heen verwerkt. Het zal herkenbaar zijn voor kinderen, ouders en docenten. Ook thema’s als internet, verkeerde geheimen, homoseksualiteit en diverse culturen en religies worden benoemd. De opzet is erg praktisch met leuke opdrachten, maar ook uitdagend en net buiten de comfortzone hier en daar. Een mooie methode!'

Peter Leusink
Huisarts en seksuoloog NVVS

'Het is een mooie volledige interventie (met lessen en een docentenhandleiding) en een link met andere organisaties en relevantie zorgstructuren.'

'Het lesmateriaal is goed onderbouwd door literatuur en kennis over seksuele opvoeding en heeft een structurele uitwerking in een doorlopende leerlijn waarin alle aspecten worden behandeld.' 

Erkenningscommissie RIVM (april 2019)

Wat kost het

Eenmalige kosten voor aanschaf van het Veiligwijs Lespakket

+ jaarlijkse kosten voor de portal en up-to-date houden van de methode.
Veiligwijs lespakket

Veiligwijs voor de hele school

  • Voor alle leerlingen (doorlopende leerlijn)
  • Workshop voor leerkrachten (op locatie of online)
  • Ouderavond over seksuele opvoeding en de lesmethode (op locatie of online)
  • Voor iedere leerkracht een eigen docentenhandleiding
  • Dubbele mapinhoud met leskaternen
  • Toegang tot de digitale portal
  • Informatie flyers voor ouders
  • Vier (bijbehorende) prentenboeken
  • Het benodigde aantal Informatieboekjes ('Best spannend!') voor ouders
  • Ondersteuning bij de implementatie van de lesmethode
Offerte aanvragen

Ons doel is om met elkaar te werken aan een heldere visie en aanpak van dit thema, die passend is bij jullie school en bij de voor jullie school belangrijke waarden. We hebben veel ervaring in het ondersteunen en begeleiden van scholen in het oppakken van dit thema, waarbij we zorgvuldig aandacht hebben voor de verschillen tussen ouders, leerlingen en leerkrachten.

Om een goede toepassing van de lesmethode te bevorderen, de ouders goed te betrekken en de leerkrachten te ondersteunen, bieden we u het bovenstaande aan in het Veiligwijs Lespakket.

Neem voor een overzicht van de kosten en een passend aanbod contact met ons op via de bovenstaande knop.

Gezonde School ondersteuningsaanbod:

Als u een Gezonde School ondersteuningssubsidie heeft aangevraagd of ontvangt, kunt u bovenstaand pakket hiermee aanschaffen.

Heeft u andere vragen neem dan via dit formulier contact met ons op of mail naar info@veiligwijs.nl. 

Een product van