Veiligwijs: een 'Gezonde school' erkende lesmethode.

Bent u een Gezonde School of wilt u dat worden? Veiligwijs is door het RIVM erkend als Goed onderbouwd! U kunt hiermee dus ook een Gezonde School worden en het ondersteuningsbudget aanvragen en inzetten.

Vanuit de Care for Sexuality Foundation willen wij, ontwikkelaars van Veiligwijs, u graag ondersteunen bij de implementatie ervan. De overheid stelt echter geen financiële middelen voor ons beschikbaar. De hierboven genoemde prijzen zijn dan ook niet kostendekkend, maar worden mogelijk gemaakt door de financiële steun van betrokken particuliere donateurs. (Meer weten over onze visie en identiteit? Lees hier verder.)

De overheid biedt u als basisschool wel de mogelijkheid om het ondersteuningsbudget aan te vragen. Dit heeft tot doel dat u zelf kunt kiezen met welk lesmateriaal en welke organisatie u werkt - en de kosten die wij als interventieontwikkelaar maken kunnen daardoor toch (deels) gedekt worden.

De lesmethode Veiligwijs vertrekt vanuit een waardegerichte benadering. Deze is door onszelf ontwikkeld, vanuit onze jarenlange expertise op het gebied van seksualiteit, seksuele educatie, seksuele opvoeding en het (christelijk) geloof. Veel vragen die er in het identiteitsgebonden onderwijs onder leerkrachten of ouders leven zijn ons bekend, en we bieden u hier de passende begeleiding en training voor aan.

Om deze reden bieden wij basisscholen die Gezonde School zijn, het willen worden en de ondersteuningssubsidie ontvangen, het Gezonde School Pakket aan.

Dit pakket bestaat uit de materialen van de lesmethode, de bijbehorende prentenboeken, toegang tot de digitale portal, het benodigde aantal informatieboekjes voor ouders (max. 250 stuks), een leerkrachtentraining, een ouderavond en ondersteuning bij de implementatie van de lesmethode.

De kosten van dit pakket liggen tussen de €3000,00 en €6000,00. In een persoonlijk gesprek kunnen we hier meer toelichting over geven en een passende offerte geven.

Een product van