Veilige relationele en seksuele vorming

De lesmethode Veiligwijs is ontwikkeld door de Care for Sexuality Foundation. Vanuit deze stichting wordt het werk gedaan om de ontwikkeling en uitvoering van de lesmethode te blijven realiseren.

Expertgroep

Met de hulp van een expertgroep is ervoor gezorgd dat Veiligwijs goed aansluit op de praktijk van het basisonderwijs. De expertgroep bestaat uit professionals die vanuit hun werkervaring en expertise hebben meegedacht over de ontwikkeling van deze methode. Ook vanuit de Raad van Advies van de Care for Sexuality Foundation is feedback en ondersteuning gegeven. Voorafgaand aan de ontwikkeling van de lesmethode zijn meerdere leerkrachten en directies van verschillende basisscholen geïnterviewd.

Stichting

De organisatie achter Veiligwijs is de Care for Sexuality Foundation, een stichting met de ANBI status. Dit betekent dat de stichting geen winstoogmerk heeft. Alle inkomsten van de stichting, dus ook de opbrengsten van de lesmethode, komen ten goede aan haar doelstellingen. De missie van de Care for Sexuality Foundation is het bevorderen van seksuele gezondheid vanuit respect, veiligheid en autonomie. Dit betekent dat we ons inzetten voor een samenleving waarin mensen gerespecteerd worden en ieder mens het zelfvertrouwen, de kennis en de vaardigheden heeft om persoonlijke en veilige keuzes te kunnen maken in het omgaan met seksualiteit.

AVG

Wat is nog privé? Niet alleen als het over seksualiteit gaat een belangrijk thema, maar ook als het over uw persoonsgegevens gaat. Zoals vanzelfsprekend gaan we hier bewust en zorgvuldig mee om. Onze privacyverklaring vindt u hier.

Achtergrond

De Care for Sexuality Foundation is opgericht door Arjet Borger. Zij is schrijver van onder andere de kinderboeken Saar en Jop en Saar en Jop praten over seksualiteit: kinderboeken die al door veel ouders en leerkrachten worden gebruikt om met (jonge) kinderen over identiteit, seksualiteit en relatievorming te praten.

Ook de lesmethode Veiligwijs is door haar geschreven. Vanuit haar werk als adviseur, spreker en auteur sprak zij veel ouders, leerkrachten, zorgverleners en andere professionals. Ze zag dat veel scholen wel aandacht willen geven aan relaties en seksualiteit, maar niet goed weten hoe. Er was behoefte aan een lesmethode die rekening houdt met persoonlijke, sociale en culturele verschillen én tegelijkertijd zorgvuldig de benodigde informatie geeft. Er is ruim anderhalf jaar gewerkt aan de ontwikkeling van deze methode. 

De ontwikkeling van de lesmethode is op eigen kosten - zonder subsidie - gedaan. Daarnaast zijn er enkele donateurs die de doelstellingen en kernwaarden van de stichting onderschrijven. Mede door hun financiele steun maken ze de realisatie van de lesmethode mogelijk. Vind je dit ook belangrijk? Hoe je ons kunt steunen lees je hier.

Een product van